Relacje między członkami lokalnych grup działania a podstawowe podejścia w metodzie LEADER. Studium przypadku partnerstw z województwa łódzkiego

Autor

  • Katarzyna Zajda Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

lokalne grupy działania, zasada partnerstwa, zasada oddolnego podejścia

Abstrakt

Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób relacje między członkami lokalnych grup działania przekładają się na realizację zasady partnerstwa oraz oddolnego podejścia metody LEADER. Analizy dotyczyć będą takich zmiennych, jak: poziom zaufania członków LGD do reprezentantów poszczególnych z nich oraz przekonanie członków LGD o potrzebie współpracy międzysektorowej. Określone będą również zmienne, wpływające na układ tych relacji, to jest: rodzaje spotkań członków lokalnych grup działania, ich częstotliwość i wpływ na ich styczności społeczne, przekonanie członków LGD o konieczności znajomości procedur jej funkcjonowania (prawnych i finansowych), poziom partycypacji członków LGD w procesach decyzyjnych grupy oraz forma aktywności członków w pracach LGD. Wnioski sformułowano na podstawie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych w województwie łódzkim.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

131-145

Jak cytować

Zajda, K. (2011) „Relacje między członkami lokalnych grup działania a podstawowe podejścia w metodzie LEADER. Studium przypadku partnerstw z województwa łódzkiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 131–145. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/262 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>