Redakcja

Redaktor naczelny
Adam Czarnecki    orcid.org/0000-0001-9357-553X
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polska

Sekretarz Redakcji
Michał Dudek  orcid.org/0000-0002-6977-8561
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polska

Redaktor tematyczny: socjologia
Maria Halamska    orcid.org/0000-0003-4133-9935
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polska

Redaktor tematyczny: ekonomia, ekonomia społeczna, ekonomia dobrobytu
Sławomir Kalinowski
orcid.org/0000-0002-8068-4312
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polska

Redaktor tematyczny: etnologia, antropologia, kultura
Katarzyna Kość-Ryżko   orcid.org/0000-0002-6103-2474
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Polska

Redaktor tematyczny: środowisko przyrodnicze, klimat, bio-gospodarka
Jerzy Kozyra    orcid.org/0000-0002-7082-8765
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Polska

Redaktor tematyczny: ekonomia, ekonomika rolnictwa
Włodzimierz Rembisz    orcid.org/0000-0001-9941-3398
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy, Polska

Redaktor tematyczny: ekonomia przestrzenna, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna
Monika Stanny    orcid.org/0000-0003-4954-1679
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polska

Redaktor tematyczny: ekonomia, turystyka, zarządzanie strategiczne
Andrzej P. Wiatrak    orcid.org/0000-0002-0962-2805
Uniwersytet Warszawski, Polska

Redaktor tematyczny: ekonomia, modelowanie, metody ilościowe
Katarzyna Zawalińska   orcid.org/0000-0003-2185-7778
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polska  

Sekretariat redakcji
Małgorzata Gelo-Kluczyńska   orcid.org/0000-0001-9291-3170
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polska
redakcja@irwirpan.waw.pl

Redaktor językowy (proof-reader)
David Westacott