Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2021 roku

 • dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. inż. Anna Bartkowiak, prof. nadzw., Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Professor Štefan Bojnec, University of Primorska, Koper, Słowenia
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Konrad Burdyka, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Adam Czarnecki, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Mariusz Dacko, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Michał Dudek, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • ProfessorElizabeth Cullen Dunn, Indiana University Bloomington, Bloomington, USA
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, członkini Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • dr Piotr Fogel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Kaunas University of Technology, Kowno, Litwa
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Andrzej Hałasiewicz, Former Permanent Representative of Poland at the FAO,
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Reinhard Heil, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Niemcy
 • dr Petr Jehlička, Instytut Etnologii Czeskiej Akademii Nauk, Praga, Czechy
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Bożena Karwat-Woźniak, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Jacek Kurczewski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Jana Lindbloom, Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława Słowacja
 • dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Luke Metelerkamp, Rhodes University, Kapsztad, Republika Południowej Afryki
 • prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Janusz R. Mroczek, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Maire Nurmet, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 • dr Iwona Nurzyńska, były pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Barbara Perepeczko, emerytowany pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw., emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Konrad Prandecki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. András Schlett, prof. nadzw., Pázmány Péter Catholic University, Budapeszt, Węgry
 • dr Barbara Szczepańska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Iwona Szumacher, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Adam Wąs, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie