Rada Naukowa Czasopisma

Przewodniczący Rady Naukowej

Marek Kłodziński, prof. dr hab.    orcid.org/0000-0002-9001-0151
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, POLSKA

EKONOMIA

Imre Fertő, prof. dr hab.     orcid.org/0000-0002-3742-5964
Hungarian Academy of Sciences, WĘGRY

Agnieszka Poczta-Wajda, dr hab., prof. UE     orcid.org/0000-0001-5618-1590
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, POLSKA

Renata Marks-Bielska, dr hab. inż., prof. UWM     orcid.org/0000-0001-7319-1918
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, POLSKA

SOCJOLOGIA

Maarit Sireni, DSocSc, Adjunct Prof.; Senior Researcher   orcid.org/0000-0002-7774-1750
University of Eastern Finland, FINLANDIA

GEOGRAFIA

Marie-Claude Maurel, prof. dr hab.    
École des Hautes Études en Sciences Sociales, FRANCJA

Krystian Heffner, prof. dr hab.     orcid.org/0000-0002-2737-6417
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, POLSKA

NAUKI PRZYRODNICZE

Keith Howe, dr    orcid.org/0000-0003-2582-6813
University of Exeter, WIELKA BRYTANIA