Rada Naukowa Czasopisma

Jerzy Wilkin, prof. dr hab. - Przewodniczący Rady Naukowej (do 2020 r. redaktor naczelny)

EKONOMIA

Imre Fertő, prof. dr hab., Hungarian Academy of Sciences, Węgry

Agnieszka Poczta-Wajda, dr hab., prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Renata Marks-Bielska, dr hab. inż. prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

SOCJOLOGIA

Krystyna Szafraniec, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

GEOGRAFIA

Marie-Claude Maurel, prof. dr hab., École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francja

Krystian Heffner, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

NAUKI PRZYRODNICZE

Keith Howe, dr, University of Exeter, Wielka Brytania