O czasopiśmie

„Wieś i Rolnictwo" to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone badaniom obszarów wiejskich, założone w 1973 r.  Jest to publikacja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Wieś i Rolnictwo jest kwartalnikiem open access. Publikowanie, czytanie oraz pobieranie artykułów jest bezpłatne - z zastrzeżeniem praw autorskich.

logo licencji CC BY 4.0 logo Open Access

 

Celem czasopisma jest publikowanie wybranych artykułów i recenzji na temat szerokiego zakresu zagadnień dotyczących obszarów wiejskich i rolnych analizowanych przez specjalistów reprezentujących nauki społeczne i inne nauki zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich (więcej).

Aktualny numer

Nr 1 (190) 2021: Kwartalnik Wieś i Rolnictwo
Wyświetl wszystkie wydania