O czasopiśmie

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Doceniając przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicę wdrażania w Polsce programu Odnowa wsi oraz znaczenie odnowy wsi jako koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, kwartalnik „Wieś i Rolnictwo” przygotowuje numer specjalny (1/2023), zatytułowany „25 lat odnowy wsi w Polsce – lokalność i oddolność jako źródła żywotności wsi”.

Mamy przyjemność i zaszczyt, w imieniu Redakcji i Przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma prof. Jerzego Wilkina, zaprosić Pana/ią do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu i przygotowania tekstu do tego numeru kwartalnika. Proponujemy, aby na 25 letni okres funkcjonowania odnowy wsi w Polsce spojrzeć z dzisiejszej perspektywy eksponując czynniki służące zachowaniu żywotności wsi oraz ich znaczenie dla oddolnych procesów rozwojowych. Skłania do tego fakt, że koncepcje „odnowy wsi”(rural renewal) oraz „żywotności wsi” (rural resilience) obejmują podobne obszary problemowe, choć pierwsza koncentrowała się na wydobyciu wsi z degradacji/marginalizacji, a druga – na niedopuszczeniu do nich. Obydwie odwołują się do podmiotowości lokalnych społeczności.

Chcielibyśmy, aby opublikowane w numerze teksty poświęcone były rozważaniom o charakterze teoretycznym (lokalność, podmiotowość społeczności lokalnych a procesy oddolne, procesy marginalizacji a żywotność społeczności wiejskich, znaczenie i metody rewitalizacji etc.). Drugi zakres stanowiłyby przykłady z praktyk rozwojowych (np. jakie działania odnowy wsi można zastosować na rzecz żywotności oraz jakie nadać im ramy instytucjonalne).

Nasz Kwartalnik  jest uznanym w kraju naukowym czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym problematyce wiejskiej; jest platformą wymiany wiedzy między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Według Google Scholar Metrics TOP 100, Kwartalnik zajmuje wysoką 14 pozycję wśród najczęściej cytowanych z wszystkich dziedzin czasopism naukowych w Polsce (Indeks h5 = 10), a w aktualnej ocenie punktowej czasopism MEiN „Wieś i Rolnictwo” otrzymało 40 punktów.

Termin składania tekstów: 31 stycznia 2023 r.

Będziemy zaszczyceni mogąc gościć na łamach numeru specjalnego „Wsi i Rolnictwa” artykuł Pana/Pani autorstwa.

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP

Adam Czarnecki, Redaktor Naczelny kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”

 

„Wieś i Rolnictwo" to multidyscyplinarne, recenzowane czasopismo naukowe wydawane nieprzerwanie od 1973 roku przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. 

Wieś i Rolnictwo jest kwartalnikiem open access. Publikowanie, czytanie oraz pobieranie artykułów jest bezpłatne - z zastrzeżeniem praw autorskich.

logo licencji CC BY 4.0 logo Open Access

Publikuje ono wyniki oryginalnych badań naukowych z dziedziny nauk społecznych. Celem (misją) kwartalnika jest przyczynianie się do zwiększenia wiedzy i lepszego zrozumienia przemian zachodzących w gospodarkach, społecznościach lokalnych, kulturach, przestrzeni wiejskiej i rolniczej; osiąganie postępu w definiowaniu i rozpoznawaniu przejawów wiejskości we współczesnym świecie; jak również stymulowanie debaty na temat kształtowania i realizacji polityki rolnej i wiejskiej oraz odkrywanie nowych wymiarów wzajemnych relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym (więcej).

Zgodnie z Komunikatem z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, za publikację w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo” MEiN przyznaje 40 pkt.

Publikacja artykułów we „Wsi i Rolnictwie” jest bezpłatna.

 

 

 

Aktualny numer

Nr 2 (195) 2022: Kwartalnik Wieś i Rolnictwo
okładka Kwartalnik Wieś i Rolnictwo 2/2022
Opublikowane: 14.12.2022
Wyświetl wszystkie wydania