Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2018 roku

 • prof. Mieczysław Adamowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr inż. Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Marta Błąd, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Štefan Bojnec, University of Primorska, Koper, Słowenia
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Liesbeth Dries, Wageningen University, Wageningen, Holandia
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Jan Fałkowski, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski
 • prof. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński
 • dr inż. Katarzyna Gralak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Andrzej Hałasiewicz, Były Stały Przedstawiciel Polski przy FAO
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, Uniwersytet Warszawski
 • dr Jakub Jasiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Roman Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Wojciech Knieć, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. Alan Matthews, Trinity College, Dublin, Irlandia
 • dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ilona Matysiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Michał Pietrzak, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Rosa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. Paulina Rytkönen, Södertörn University, Huddinge, Szwecja
 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw., Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Kenneth J. Thomson, University of Aberdeen, Aberdeen, Wielka Brytania
 • dr Anna Visvizi, The American College of Greece, Ateny, Grecja
 • dr hab. Dan Marius Voicilas, prof. nadzw., Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bukareszt, Rumunia
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Katarzyna Zajda, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie