Kontakt

Redakcja Kwartalnika "Wieś i Rolnictwo"
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Tel.: +48 22 657 27 72
E-mail: redakcja@irwirpan.waw.pl

Główna osoba do kontaktu

Adam Czarnecki

Wsparcie techniczne

Sekretariat Redakcji