Kontakt

Editorial Office of the Quarterly "Wieś i Rolnictwo"
Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warsaw
Tel.: +48 22 657 27 72
E-mail: redakcja@irwirpan.waw.pl

Główna osoba do kontaktu

Adam Czarnecki

Wsparcie techniczne

Journal's secretariat