Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2016 roku

 • prof. Mieczysław Adamowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • prof. Tetiana Balanovska, National University of Life and Environmental  Sciences of Ukraine, Ukraina
 • dr inż. Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Marta Błąd, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta, Instytut Slawistyki PAN
 • dr hab. Wawrzyniec  Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. Sophia Davidowa, University of Kent, Wielka Brytania
 • prof. dr hab. Wiesław Dembek, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
 • dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeologii i Etnografii PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab.  Włodzimierz Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Szczepan Figiel, prof.  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab.  Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Maciej Gdula, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Lech Goraj, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr hab. Piotr Gradziuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. Michał Jasiulewicz, Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Edmund Kaca, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • dr hab. Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. Imre Kovach, Hungarian Academy of Sciences, Węgry
 • dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • prof. dr hab. Jacek Kulawik, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. Tatiana Litvinenko, Belgorod State Agricultural University, Rosja
 • dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. M. Matyka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • dr Ilona Matysiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • prof. dr hab. Marie-Claude Maurel, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francja 
 • H.C. prof. Wiliam H. Meyers, University of Missouri, Columbia
 • prof. dr hab. Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Włodzimierz  Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawie
 • dr Maarit Sireni, University of Eastern Finland, Finlandia
 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr inż. Magdalena Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawie
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr Małgorzata Twardzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawi
 • dr hab. Feliks Wysocki, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr Patrycjusz Zarębski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie