Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2023 roku

 • dr Mirosław Biczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Marta Błąd, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Anna Budzyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Bułkowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Barbara Chmielewska, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Adam Czarnecki, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Mariusz Dacko, prof. nadzw., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Długozima, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Michał Dudek, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Tomasz Figlus, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Krzysztof Firlej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. nadzw., Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Cezary Klimkowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Wojciech Knieć, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Danuta Kołodziejczyk, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Paweł Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • dr Mariola Michałowska, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Aleksandra Pawłowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Michał Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Wojciech Sroka, prof. nadzw., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • mgr Łukasz Sykała, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • dr Magdalena Szczepańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Joanna Trębska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maciej Tymiński, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Elwira Wilczyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • prof. dr hab. Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Dariusz Zając, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Katarzyna Zajda, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • dr Łukasz Zaremba, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Magdalena Zwolińska-Ligaj, Akademia Bialska im. Jana Pawła II