O czasopiśmie

Cele i zakres tematyczny

„Wieś i Rolnictwo" to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone badaniom obszarów wiejskich, założone w 1973 r. Jest to publikacja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Wieś i Rolnictwo jest kwartalnikiem open access. Opublikowane artykuły można czytać i pobierać bezpłatnie - z zastrzeżeniem praw autorskich.

Celem czasopisma jest publikowanie wybranych artykułów i recenzji na temat szerokiego zakresu zagadnień dotyczących obszarów wiejskich i rolnych analizowanych przez specjalistów reprezentujących nauki społeczne i inne nauki zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich.

Czasopismo przyjmuje teksty autorów reprezentujących różne kraje, instytucje badawcze, decydentów, organizacje pozarządowe i inne instytucje prezentujące ważne tematy i znaczące badania w zakresie teorii, polityki i praktyki społecznej.

Naszym celem jest stymulowanie wymiany pomysłów/koncepcji, zaawansowanych wyników badań, nowych propozycji metodologicznych i praktycznych rozwiązań problemów stojących przed społecznościami wiejskimi i gospodarkami.

Zachęcamy do publikacji w ramach badań historycznych i współczesnych w zakresie kultury wiejskiej, rozwoju gospodarczego, transformacji instytucjonalnej, struktur społecznych, zagadnień przestrzennych, problemów środowiskowych i innych aspektów życia na wsi.

Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo" znajduje się w elektronicznych bazach:

 

ISSN 0137-1673

e-ISSN 2657-5213