Recenzja

Oświadczenie o wzajemnej weryfikacji

Wszystkie nadesłane manuskrypty podlegają wstępnej ocenie Redaktora i, jeśli zostaną uznane za odpowiednie do dalszego rozpatrzenia, są poddane ocenie recenzentów przez co najmniej dwóch niezależnych, anonimowych ekspertów. Każda publikacja jest anonimowo recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów.