Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2020 roku

• prof. Kato Atsufumi, Kyoto Sangyo University, Kyoto, Japonia
• rof. Štefan Bojnec, University of Primorska, Koper, Słowenia
• dr Dimitris Diakosavvas, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Paryż, Francja
• dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• prof. dr hab. Włodzimierz Dzun, emerytowany pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
• dr Tomasz Figlus, Uniwersytet Łódzki
• dr Piotr Gibas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• mgr Beata Górczyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
• dr Andrzej Hałasiewicz, Były Stały Przedstawiciel Polski przy Food and Agriculture Organisation (FAO)
• prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• prof. Ludmila Khowery, Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moskwa, Rosja
• dr hab. Hanna Krajewska, prof. nadzw., Polska Akademia Nauk, Archiwum w Warszawie
• dr Sergiy Kyryzyuk, Institute for Economics and Forecasting, Kijów, Ukraina
• dr Inna Levkovych, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle/Saale, Niemcy
• dr Tomasz Lonc, Food and Agriculture Organisation (FAO), Rzym, Włochy
• dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
• dr Marcin Mazur, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
• prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
• prof. Tetyana Nagornyak, Vasyl' Stus Donetsk National University, Winnica, Ukraina
• prof. dr hab. Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski
• prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Instytut Nauk o Polityce i Administracji)
• dr hab. Michał Pietrzak, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw., emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• dr Mykola Polovyi, Vasyl' Stus Donetsk National University, Winnica, Ukraina
• dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
• dr hab. Maarit Sireni, prof. nadzw., University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia
• dr hab. Katarzyna Smędzik-Ambroży, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• dr hab. Ewelina Szpak, prof. nadzw., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
• dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
• dr hab. Dan Marius Voicilas, prof. nadzw., Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bukareszt, Rumunia
• inż Klaus Wagner, Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain Research (BAB), Wiedeń, Austria
• prof. dr hab. Józef S. Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
• prof. dr hab. Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie