Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2020 roku

 • Kato Atsufumi, Kyoto Sangyo University, Kyoto, Japonia
 • Štefan Bojnec, University of Primorska, Koper, Słowenia
 • dr Dimitris Diakosavvas, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Paryż, Francja
 • dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Michał Dudek, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Włodzimierz Dzun, emerytowany pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Tomasz Figlus, Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gibas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Mgr Beata Górczyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Andrzej Hałasiewicz, Były Stały Przedstawiciel Polski przy Food and Agriculture Organisation (FAO)
 • dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ludmila Khowery, Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moskwa, Rosja
 • dr hab. Hanna Krajewska, prof. nadzw., Polska Akademia Nauk, Archiwum w Warszawie
 • dr Sergiy Kyryzyuk, Institute for Economics and Forecasting, Kijów, Ukraina
 • dr Inna Levkovych, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle/Saale, Niemcy
 • dr Tomasz Lonc, Food and Agriculture Organisation (FAO), Rzym, Włochy
 • dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Marcin Mazur, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
 • Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Tetyana Nagornyak, Vasyl' Stus Donetsk National University, Winnica, Ukraina
 • Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Piasecki, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Michał Pietrzak, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw., emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Mykola Polovyi, Vasyl' Stus Donetsk National University, Winnica, Ukraina
 • dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maarit Sireni, prof. nadzw., University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia
 • dr hab. Katarzyna Smędzik-Ambroży, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Ewelina Szpak, prof. nadzw., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Dan Marius Voicilas, prof. nadzw., Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bukareszt, Rumunia
 • Inż Klaus Wagner, Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain Research (BAB), Wiedeń, Austria
 • Józef S. Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie