Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2015 roku

 • dr Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marta Błąd, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Magdalena Gajewska, Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Lech Goraj, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Górniak, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Politechnika Opolska
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Ryszard Kata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • dr hab. Wojciech Knieć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mariusz Matyka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • dr Ilona Matysiak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Perepeczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Janina Sawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Monika Stanny, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. Dan Marius Voicilas, Academia Romana Bucuresti, Romania
 • dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Katarzyna Zajda, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Eugeniusz Zdrojewski, prof. zw. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN