Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2022 roku

 • dr hab. Mieczysław Adamowicz, Akademia Bialska Nauk Stosowanych Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Maria Bednarek-Szczepańska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
 • Profesor Olena Borodina, Institute for Economics and Forecasting National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)
 • dr Małgorzata Bułkowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Adam Czarnecki, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Dominik Dąbrowski, Akademia Bialska Nauk Stosowanych Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Anna Długozima, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Michał Dudek, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. inż. Małgorzata Dudzińska, prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • dr Tomasz Figlus, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Piotr Gradziuk, prof. nadzw. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Anna Grzybek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB (ITP-PIB)
 • dr Michał Hejbudzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Cezary Klimkowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Karol Król, prof. nadzw. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr Vitaliy Krupin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Izabela Kurtyka-Marcak, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Tomasz Marcysiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • dr hab. Sylwia Michalska, prof. nadzw. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Iwona Nurzyńska, były pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Katarzyna Pawlewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Aleksandra Pawłowska, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw., emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Konrad Prandecki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Kamil Rudol, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Piotr Sałustowicz, prof. nadzw. SWPS
 • dr Michał Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Małgorzata Szymańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zaremba, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Jan Zawadka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie