Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz „Kraina Rawki”

Autor

  • Sylwia Michalska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • Katarzyna Zajda Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

lokalna grupa działania, zasoby lokalne, trajektorie wykorzystania zasobów

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie trajektorii wykorzystania zasobów przez dwie polskie lokalne grupy działania. Obiektem badania będą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz Stowarzyszenie „Dolina Karpia”. W badaniu wykorzystano technikę analizy materiałów zastanych (takich jak protokoły z posiedzeń rad lokalnych grup działania). Założono, iż określenie trajektorii pozwoli ustosunkować się do problemu realizacji przez te partnerstwa zasady innowacyjności oraz wskazać na potencjalne problemy związane ze sposobami wykorzystania zasobów lokalnych.

Bibliografia

Chevalier P., Maurel M.-C., 2010: Program LEADER w krajach Europy Środkowej. „Wieś i Rolnictwo” 4: 26–41.

Crevoisier O., Kebir L., 2004: Dynamiques des ressources et milieux innovateurs. In: Ressources

naturelles et culturelles, milieux et développement local. Ed. R. Camagni, D. Maillat, A. Matteaccioli. Neuchâtel, Suisse: 261–290.

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. „Wieś i Rolnictwo” 4: 104–119.

Pecqueur B., Zimmermann J.B., 2004: Economie de proximités. Hermes Lavoisier, Paris.

Torre A., Rallet A., 2005: Proximity and localization. „Regional Studies” 39, 1: 47–60.

Zajda K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

88

Strony

123-138

Jak cytować

Michalska, S. i Zajda, K. (2011) „Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz «Kraina Rawki»”, Wieś i Rolnictwo, (4 (153), s. 123–138. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/294 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>