Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania

Autor

  • Maria Halamska prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska, m.halamska@uw.edu.pl
  • Sylwia Michalska dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska, sibia@wp.pl
  • Ruta Śpiewak dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska, rutaspiewak@gmail.com

Abstrakt

Studies on the Social Structure of Rural Poland, Vol. 1. Aspects of New and Former Social Differences [original title: Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania], Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, Scholar Publishing House, War saw 2016, ISBN 978-83-7383-860-4, p. 179

Liczba pobrań artykułu

63

Strony

147-153

Jak cytować

Halamska, M., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2017) „Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (176), s. 147–153. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/671 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

STRESZCZENIA MONOGRAFII

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>