Żyć na wsi: elementy stylu życia

Autor

  • Maria Halamska

Słowa kluczowe:

styl życia, wzory konsumpcji, czynniki obiektywne, orientacje psychospołeczne, rolnicy

Abstrakt

Na podstawie danych badań masowych (CBOS, Diagnoza Społeczna, GUS) artykuł przedstawia elementy stylu życia mieszkańców wsi na koniec pierwszej dekady XXI wieku. Ukazuje wpływ czynników obiektywnych (ekologicznych, dochodów, wykształcenia, struktury społeczno-zawodowej) i psychospołecznych (dominującego układu odniesienia, orientacji życiowych, perspektywy czasowej). Autorka konkluduje, że mimo pewnych cech wspólnych nie ma jednego „wiejskiego” stylu – istnieje ich cała mozaika. Specyfikę życia na wsi wyznaczają czynniki ekologiczne oraz obecność rolnictwa i rolników. Ich wpływ jest jednak ograniczony ze względu na bardzo duże zróżnicowanie grupy, za którym idzie zróżnicowanie sposobów życia i – w większości – mała ich atrakcyjność

Pobrania

Pages

25-43

Jak cytować

Halamska, M. (2013) „Żyć na wsi: elementy stylu życia”, Wieś i Rolnictwo, (1 (158), s. 25–43. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/422 (Udostępniono: 14 kwiecień 2021).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>