Żyć na wsi: elementy stylu życia

Autor

  • Maria Halamska

Słowa kluczowe:

styl życia, wzory konsumpcji, czynniki obiektywne, orientacje psychospołeczne, rolnicy

Abstrakt

Na podstawie danych badań masowych (CBOS, Diagnoza Społeczna, GUS) artykuł przedstawia elementy stylu życia mieszkańców wsi na koniec pierwszej dekady XXI wieku. Ukazuje wpływ czynników obiektywnych (ekologicznych, dochodów, wykształcenia, struktury społeczno-zawodowej) i psychospołecznych (dominującego układu odniesienia, orientacji życiowych, perspektywy czasowej). Autorka konkluduje, że mimo pewnych cech wspólnych nie ma jednego „wiejskiego” stylu – istnieje ich cała mozaika. Specyfikę życia na wsi wyznaczają czynniki ekologiczne oraz obecność rolnictwa i rolników. Ich wpływ jest jednak ograniczony ze względu na bardzo duże zróżnicowanie grupy, za którym idzie zróżnicowanie sposobów życia i – w większości – mała ich atrakcyjność

Bibliografia

Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., 2010. GUS, Warszawa.

Diagnoza społeczna 2009. Raport z badań, 2009. Czapiński J., Panek T. (red.). Warszawa.

Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych, 2008. Oprac. J. Szczepańska. CBOS, Warszawa.

Gana A., 1992: Gospodarstwo rodzinne w Tunezji. W: H. Lamarche (red.) Rolnictwo rodzinne. Międzynarodowe studium porównawcze. Część I. Rzeczywistość polimorficzna. IRWiR PAN, Warszawa.

Golka M., 2001: Wchodzenie w cywilizację konsumpcyjną. W: M. Gola (red.) Nowe style zachowań. Wydawnictwo Fundacji Humanior, Poznań.

Jagiełło-Łysiowa E., 1978: Życie na wsi: próba diagnozy społecznej i prognozy. W: A. Siciński, Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce. PWN, Warszawa.

Jean B., 2004: La question rurale. La place de la ruralité dans la modernité avance et la recomposition des système ruraux au Quebéc. “Les carnets de l’observation rural/urbain” 2.

Karwacki A., 2008: Konsumpcja wyrzeczeń? Wzory i uwarunkowania konsumpcji w życiu osób o ograniczonych kapitałach. W: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.) Co nas łączy, co nas dzieli? PTS – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Łaciak B., 2008: Konsumpcja w Polsce czasu transformacji: wzory prezentowane i realizowane. W: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.) Co nas łączy, co nas dzieli? PTS – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Podedworna H., 2010: Styl życia mieszkańców wsi. W: B. Łaciak (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Kongres Obywatelski. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.

Rewers E., 2010: W poszukiwaniu polskiej miejskości, czyli na czym polega specyfika naszej klasy kreatywnej? W: B. Łaciak (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Kongres Obywatelski. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.

Siciński A., 1976: Styl życia. Koncepcje i propozycje. PWN, Warszawa.

Siciński A., 1977: Problemy przemian stylu życia w Polsce. W: J. Szczepański (red.) Badania nad wzorami konsumpcji. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

Siemieńska R., 2009: O samodzielności i samowystarczalności polskich rodzin i roli sieci społecznych. W: K. Zagórski (red.) Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szacka B., 2003: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Szlendak T., 2010: O stylach życia w mozaikowym społeczeństwie, od których zależeć będzie rozwój gospodarczy. W: B. Łaciak (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Kongres Obywatelski. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.

Wasilewski J., 2012: Jesteśmy potomkami chłopów. Czy konsumpcjonizm Polaków to efekt chłopskiego pochodzenia? „Miesięcznik Znak” 684, maj.

Więzi rodzinne, 2008. Oprac. J. Szczepańska. CBOS, Warszawa.

Wyniki narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej Ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, 2012. GUS, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

212

Strony

25-43

Jak cytować

Halamska, M. (2013) „Żyć na wsi: elementy stylu życia”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (158), s. 25–43. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/422 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>