Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych

Autor

  • Maria Halamska prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032018/03

Słowa kluczowe:

obszary problemowe, deficyty kapitałów, spirala negatywnego rozwoju, paradygmat dopasowania

Abstrakt

Około jednej trzeciej obszarów wiejskich w Polsce planiści zaliczyli do obszarów problemowych. Są to na ogół obszary peryferyjne i zmarginalizowane, charakteryzowane przez szereg deficytów (kapitału fizycznego, ludzkiego, społecznego i kulturowego), które nie mogą się rozwijać bez pomocy z zewnątrz i mają problemy nawet ze sformułowaniem celów rozwojowych. Wyzwania stawiane przez nowy paradygmat: sustainable rural development, odwołujący się do wielu elementów socjologicznej koncepcji rozwoju neoendogennego, są szczególnie istotne. Autorka, charakteryzując deficyty obszarów problemowych, podkreśla znaczenie deficytów ludzkich, społecznych i kulturowych. Taki jest kontekst zagadnienia zewnętrznej pomocy dla tych obszarów: jej charakteru oraz granic społecznej racjonalności. Koncepcja spirali negatywnego rozwoju Gerlind Weber i proponowany przez nią nowy paradygmat rozwoju dla części tych obszarów (paradygmat dopasowania) są użyteczne w wyjaśnianiu opisywanych zjawisk.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

298

Strony

69-91

Jak cytować

Halamska, M. (2018) „Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (180), s. 69–91. doi: 10.53098/wir032018/03.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>