Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata

Autor

  • Maria Dec Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Karolina Pawlak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Walenty Poczta Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

głód, niedożywienie, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo światowe

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena aktualnej sytuacji żywnościowej w regionach świata dotkniętych problemem niedożywienia oraz określenie roli sektora rolnego w kształtowaniu tej sytuacji. W badaniach podjęto również próbę wyznaczenia czynników determinujących stopień wyżywienia ludności wraz z ilościowym określeniem siły ich oddziaływania. W analizie wykorzystano dane Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

79

Strony

9-25

Jak cytować

Dec, M., Pawlak, K. i Poczta, W. (2008) „Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 9–25. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/69 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>