Wspólna polityka rolna UE po 2013 – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa

Autor

  • Walenty Poczta Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

wspólna polityka rolna, poziom wsparcia, instrumenty WPR, kierunki zmian, ich uzasadnienie, potrzeby i oczekiwania sektora rolnego w Polsce

Abstrakt

Artykuł jest głosem w dyskusji nad przyszłym kształtem WPR UE. Nawiązuje do tekstu opublikowanego w numerze 2/2010 „Wsi i Rolnictwa” „Wspólna polityka rolna po 2013 roku – propozycje zmian”, zawarto w nim również autorskie przemyślenia, dotyczące przyszłego kształtu WPR. Model WPR po 2013 roku jest sprawą niesłychanie żywotną z punktu widzenia polskiego sektora rolnego i polskiej wsi, ale też polskiej gospodarki. Oczekiwania polskiego sektora rolnego względem WPR w latach 2014–2020 wyznaczać będzie poziom wsparcia z 2013 roku oraz potrzeby modernizacyjne sektora i dostarczanie przez rolnictwo dóbr publicznych. Analiza przeprowadzona w artykule wskazuje, że dla Polski pierwszorzędne znaczenie mają instrumenty polityki rolnej realizowane w obu filarach WPR. Ważny pozostaje poziom wsparcia, jego wspólnotowy charakter oraz zachowanie równowagi miedzy wsparciem bezpośrednim, instrumentami prośrodowiskowymi i promodernizacyjnymi.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

120

Strony

38-55

Jak cytować

Poczta, W. (2010) „Wspólna polityka rolna UE po 2013 – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (148), s. 38–55. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/213 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

Wspólna polityka rolna po 2013

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>