Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim

Autor

  • Karolina Pawlak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Walenty Poczta Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

konkurencyjność, eksport, import, produkty rolno-spożywcze, jednolity rynek europejski

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie pozycji konkurencyjnej produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce na jednolitym rynku europejskim (JRE) w okresie poakcesyjnym, z wykorzystaniem celowo dobranego zestawu wskaźników konkurencyjności ex post. Wskazano najważniejsze determinanty konkurencyjności badanych grup produktów rolno-spożywczych oraz dokonano typologii analizowanych grup asortymentowych według poziomu przewag konkurencyjnych na JRE.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

45

Strony

81-102

Jak cytować

Pawlak, K. i Poczta, W. (2008) „Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 81–102. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/102 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>