Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności

Autor

  • Karolina Pawlak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Walenty Poczta Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

potencjał konkurencyjny, zasoby i nakłady czynników produkcji, relacje między czynnikami produkcji, struktura gospodarstw rolnych, skala wytwarzania w gospodarstwach rolnych

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie konkurencyjności potencjalnej (zasobowo-nakładowej) rolnictwa polskiego w warunkach integracji z UE poprzez dokonanie oceny zasobów czynników produkcji i ich nakładów oraz relacji między nimi, jak również wskazanie zmian w strukturze gospodarstw rolnych w Polsce oraz skali wytwarzania w tych gospodarstwach. Przeprowadzone analizy dowiodły, że chociaż w warunkach akcesji rolnictwo polskie osiągnęło istotny postęp produkcyjno-ekonomiczny, nadal cechuje je niska produktywność, co świadczy o jego wadliwej strukturze agrarnej i wytwórczej oraz konieczności dalszych przemian w tym zakresie.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

48

Strony

21-47

Jak cytować

Pawlak, K. i Poczta, W. (2010) „Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 21–47. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/176 (Udostępniono: 2 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>