Globalne siły a nowa klasa chłopska

Autor

  • Ruta Śpiewak Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

Jan Douwe van der Ploeg, 2008: The New Peasantries. Struggle for Autonomy and Sustainability in Era of Empire and Globalization. Wydawca: EARTHSCAN, London – Sterling, VA ISBN-13:978-1844075584, s. 356. Reprint 2009.

Bibliografia

Bukraba-Rylska I., 2008: Socjologia wsi polskiej. PWN, Warszawa.

Byres T.J., 1991: The Agrarian Question and Differing Forms of Capitalist Agrarian Transition: An Essay with Reference to Asia, [in:] Rural Transformation in Asia, J. Breman and S. Mundle (Eds.). Oxford: University Press, Delhi, India.

Dzun W., 2013: Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim – próba definicji i charakterystyki. Wieś i Rolnictwo nr 2, s. 9–27.

Ellis F., 1993: Peasant Economics: Farm Households and Agrarian Development. Wye Studies in Agriculture and Rural Development, Cambridge Univesity Press, Cambridge, UK.

Gorlach K., 2009: W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gorlach K., 2001: Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.

Halamska M., 2013: Quasi-chłopi w przestrzeni społecznej Polski. Wieś i Rolnictwo nr 2, s. 28–42.

Halamska M., 2005: Polski koniec chłopów, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, A. Rosner (red.). Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 107–132.

Inteligent patrzy na chłopa, wywiad z Izabellą Bukrabą-Rylską, 2014, http://nowe-peryferie.pl/index.php/2014/09/inteligent-patrzy-chlopa/ (dostęp: 11.01.2015).

Łazarewicz C., 2008: Chłopom już dziękujemy. Polityka z 22.09.2008.

Mendras H., 1970: The vanishing peasant: innovation and change in French Agriculture. Cambridge Univeristy Press, Cambridge, UK.

Mokrzycki E., 2001: Bilans niesentymentalny. IFiS, Warszawa.

Szafraniec K., 2005a: Autorytaryzm polskiej wsi, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, A. Rosner (red.). Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 171–396.

Szafraniec K., 2005b: Bierność i ksenofobia mieszkańców wsi a obecność Polski w UE, maszynopis w bibliotece Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Szafraniec K., 2002: Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o rolę wsi i chłopów w procesie przemian ustrojowych, [w:] Wieś i rolnicy perspektywy rozwoju. IERGŻ, IRWiR PAN, Warszawa.

Shanin T., 1971: Peasants and Peasants Societies. Penguin Boks, Hamrondsworth, UK.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

197-204

Jak cytować

Śpiewak, R. (2015) „Globalne siły a nowa klasa chłopska”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.1 (166.1), s. 197–204. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/548 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>