Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego

Autor

  • Jakub Jasiński Autor jest pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  • Sylwia Michalska Autorka jest pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  • Ruta Śpiewak Autorka jest pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Słowa kluczowe:

rolnictwo ekologiczne, czynniki rozwoju lokalnego, rozwój zakorzeniony, rozwój endogeniczny, endogeniczne zasoby

Abstrakt

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywnym względem rolnictwa konwencjonalnego systemem gospodarowania, który dynamicznie rozwija się w Polsce. W ciągu ostatniej dekady 11-krotnie wzrosła ich liczba w naszym kraju. W prezentowanym tekście autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy rozwinięte i zorganizowane rolnictwo ekologiczne sprzyja rozwojowi ekonomiczno-społecznemu obszaru, na którym występuje. Odwołując się do teorii rynków zakorzenionych, w 2013 roku zrealizowano badania jakościowe, obejmujące pięć wybranych przypadków. Na podstawie wyników badań autorzy pokazują, kiedy i przy spełnieniu jakich warunków zorganizowana produkcja ekologicznej żywności może stać się podstawą rozwoju nie tylko samych producentów, ale również szansą rozwojową dla szeroko rozumianego otoczenia. Afiliacja:Autorzy są pracownikami Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa (kontakt: kuba.jasinski@gazeta.pl; sibia@wp.pl; ruta.spiewak@irwirpan.waw.pl)

Bibliografia

Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., 2013: Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego – analiza wybranych przypadków. IRWiR PAN, Warszawa. (IRWiR_PAN_raport_Rolnictwo_ekologiczne_czynnikiem_rozwoju_lokalnego. pdf).

Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., 2014: Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju. Wieś i Rolnictwo nr 3.

Knieć W., 2012: Wspólna Polityka Rolna a Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich w Polsce – analiza socjologiczna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Konstanindis C., 2012: Organic Farming and Rural Transformations in the European Union: A political Economy Approach. Disertation Subbmitted to the University of Massachusetss, Amherst.

Nowak P., Seręga Z., 2013: Turystyka. Niewykorzystana szansa rozwoju obszarów wiejskich we współczesnej Polsce. [w:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk, D. Kasprzyk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 149–169.

Ploeg van der J., Jingzhong J., Schneider S., 2012: Rural development, through the construction of new, nested markets: comparative perspectives from China, Brazil and the European Union. Journal of Peasant Studies vol. 1.

Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P., 2007: Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa. Roczniki Naukowe SERIA, tom IX, zeszyt 2, Warszawa–Kraków, s. 288–301.

Preambuła do Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Ramowy plan działań dla rolnictwa i żywności ekologicznej w Polsce na lata 2014–2020. 2014: MRiRW, Warszawa; http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne (dostęp 05.11.2014).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

293

Strony

145-158

Jak cytować

Jasiński, J., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2014) „Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 145–158. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/530 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>