Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego

Autor

  • Jakub Jasiński Autor jest pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  • Sylwia Michalska Autorka jest pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  • Ruta Śpiewak Autorka jest pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Słowa kluczowe:

rolnictwo ekologiczne, czynniki rozwoju lokalnego, rozwój zakorzeniony, rozwój endogeniczny, endogeniczne zasoby

Abstrakt

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywnym względem rolnictwa konwencjonalnego systemem gospodarowania, który dynamicznie rozwija się w Polsce. W ciągu ostatniej dekady 11-krotnie wzrosła ich liczba w naszym kraju. W prezentowanym tekście autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy rozwinięte i zorganizowane rolnictwo ekologiczne sprzyja rozwojowi ekonomiczno-społecznemu obszaru, na którym występuje. Odwołując się do teorii rynków zakorzenionych, w 2013 roku zrealizowano badania jakościowe, obejmujące pięć wybranych przypadków. Na podstawie wyników badań autorzy pokazują, kiedy i przy spełnieniu jakich warunków zorganizowana produkcja ekologicznej żywności może stać się podstawą rozwoju nie tylko samych producentów, ale również szansą rozwojową dla szeroko rozumianego otoczenia. Afiliacja:Autorzy są pracownikami Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa (kontakt: kuba.jasinski@gazeta.pl; sibia@wp.pl; ruta.spiewak@irwirpan.waw.pl)

Pobrania

Pages

145-158

Jak cytować

Jasiński, J., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2014) „Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego”, Wieś i Rolnictwo, (4 (165), s. 145–158. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/530 (Udostępniono: 14 kwiecień 2021).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>