Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania, realizujące program LEADER+ w Polsce

Autor

  • Ruta Śpiewak Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

program LEADER, strategia rozwoju, pasywność i aktywność, przyszłość

Abstrakt

Za pomocą analizy treści w artykule analizowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w celu poznania wizji rozwoju oraz preferowanych kierunków i zmian na obszarach wiejskich, wskazywanych przez społeczności biorące udział w pilotażowym programie LEADER+. Przedstawiono skalę i rangę problemów, które pojawiają się w analizowanych dokumentach, oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju strategie działania zamierzają podjąć mieszkańcy – pasywne czy aktywne. Strategia pasywna w tym kontekście może być postrzegana jako działania mieszkańców wsi podejmowane w celu walki ze swoimi słabościami (słabymi stronami), aktywna zaś jako maksymalizacja szans rozwoju (mocnych stron).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

212-225

Jak cytować

Śpiewak, R. (2009) „Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania, realizujące program LEADER+ w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 212–225. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/169 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>