Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju

Autor

  • Jakub Jasiński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Sylwia Michalska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Ruta Śpiewak Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Słowa kluczowe:

rynki zakorzenione, wspólne zasoby dóbr, zasoby endogenne, wielofunkcyjny rozwój wsi, współrządzenie, produkty regionalne i lokalne

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję rynków zakorzenionych, która jest opisem mechanizmu stymulowania rozwoju lokalnych społeczności, nowym sposobem patrzenia na możliwość rozwoju terenów wiejskich na podstawie występujących tam zasobów endogennych. Koncepcja ta, jak pokazują autorzy, wyrasta z obecnej debaty dotyczącej modelu rozwoju wiejskiego, w szczególności takich kwestii, jak: wielofunkcyjność, rozwój neo-endogenny, współrządzenie. Autorzy starają się pokazać, gdzie, w jakich warunkach i na podstawie jakich zasobów koncepcja ta może przyczynić się do „uruchomienia” rozwoju wiejskiego w wybranych społecznościach w Polsce.

Pobrania

Pages

105-123

Jak cytować

Jasiński, J., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2014) „Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju”, Wieś i Rolnictwo, (3 (164), s. 105–123. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/513 (Udostępniono: 14 kwiecień 2021).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>