Sprzedaż jako dominująca forma rozdysponowania trwałego zasobu własności rolnej Skarbu Państwa

Autor

  • Tomasz Nawrocki Autor jest prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Bogdan Podgórski Autor jest pracownikiem Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

sprzedaż gruntów ornych, dzierżawa gruntów, przetargi publiczne, funkcje i zadania ANR

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym rozdysponowania nieruchomości. Od początku działalności ANR trwale rozdysponowała 2,6 mln ha. Dominującą formą rozdysponowania gruntów jest sprzedaż. Pozostające 2,1 mln ha podlega dalszym procesom prywatyzacji, grunty do sprzedaży pochodzą głównie z dzierżawy, która każdego roku pomniejsza się średnio o 100 tys. ha. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki świadczą o dużym zaangażowaniu ANR w proces trwałego rozdysponowania nieruchomości, przy istniejących ograniczeniach dotyczących Zasobu WRSP.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

37

Strony

186-199

Jak cytować

Nawrocki, T. i Podgórski, B. (2011) „Sprzedaż jako dominująca forma rozdysponowania trwałego zasobu własności rolnej Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 186–199. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/269 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Inne teksty tego samego autora