Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Autor

  • Bogdan Podgórski Autor jest kierownikiem Sekcji Analiz i Prognoz w Zespole Gospodarowania Zasobem Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Leszek Świętochowski Autor jest prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

sprzedaż i dzierżawa gruntów, dzierżawa gruntów, otwarte przetargi publiczne i przetargi ograniczone, zadania ANR

Abstrakt

Wartykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki rozdysponowania nieruchomości. Od początku działalności ANR trwale rozdysponowała 3,1 mln ha, w tym 2,5 mln ha poprzez sprzedaż, która jest dominującą formą rozdysponowania gruntów. Przedmiotem rozdysponowania jest również infrastruktura, przejęta głównie wraz z majątkiem państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR). Pozostające 1,6 mln ha podlega dalszym procesom prywatyzacji przede wszystkim w drodze sprzedaży. Dzierżawa gruntów zmniejsza się co roku o ok. 150 tys. ha w wyniku rozwiązywania umów dzierżawy lub wyłączania z nich części gruntów. Analizę zagospodarowania nieruchomości przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki analizy świadczą zarówno o dużym zaangażowaniu ANR w prywatyzację nieruchomości, jak i wielu złożonych procesach, które towarzyszą trwałemu rozdysponowaniu nieruchomości po 21 latach funkcjonowania Agencji.

Bibliografia

Górecki J. 2010: Aktualna sytuacja żywnościowa świata. Wieś i Rolnictwo nr 3 (148).

Góral J., Kulawik J. 2014: „Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie”, prezentacja na Konferencji „Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE”. OSSA Congress, k. Rawy Mazowieckiej.

Kulawik J. 2012: WPR w kontekście globalnym. Nakarmić głodnych. Rolnik Dzierżawca nr 1 (178), s. 49.

Podgórski B., Świętochowski L. 2013: Stan rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Wieś i Rolnictwo nr 2 (159).

Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B. 2013: Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, ANR i MRiRW. Grudzień.

Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (1994–2012).

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803.).

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1382).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

72

Strony

173-188

Jak cytować

Podgórski, B. i Świętochowski, L. (2014) „Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (163), s. 173–188. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/506 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH