Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Autor

  • Bogdan Podgórski Autor jest kierownikiem Sekcji Analiz i Prognoz w Zespole Gospodarowania Zasobem Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Leszek Świętochowski Autor jest prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

sprzedaż i dzierżawa gruntów, dzierżawa gruntów, otwarte przetargi publiczne i przetargi ograniczone, zadania ANR

Abstrakt

Wartykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki rozdysponowania nieruchomości. Od początku działalności ANR trwale rozdysponowała 3,1 mln ha, w tym 2,5 mln ha poprzez sprzedaż, która jest dominującą formą rozdysponowania gruntów. Przedmiotem rozdysponowania jest również infrastruktura, przejęta głównie wraz z majątkiem państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR). Pozostające 1,6 mln ha podlega dalszym procesom prywatyzacji przede wszystkim w drodze sprzedaży. Dzierżawa gruntów zmniejsza się co roku o ok. 150 tys. ha w wyniku rozwiązywania umów dzierżawy lub wyłączania z nich części gruntów. Analizę zagospodarowania nieruchomości przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki analizy świadczą zarówno o dużym zaangażowaniu ANR w prywatyzację nieruchomości, jak i wielu złożonych procesach, które towarzyszą trwałemu rozdysponowaniu nieruchomości po 21 latach funkcjonowania Agencji.

Downloads

Pages

173-188

Jak cytować

Podgórski, B. i Świętochowski, L. (2014) „Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo, (2 (163), s. 173-188. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/506 (Udostępniono: 26listopad2020).

Numer

Dział

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH