Gospodarowanie przez ANR Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Autor

  • Bogdan Podgórski Autor jest prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Leszek Świętochowski Autor jest kierownikiem Sekcji Analiz i Prognoz w Zespole Gospodarowania Zasobem Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

sprzedaż i dzierżawa gruntów, dzierżawa gruntów, otwarte przetargi publiczne i przetargi ograniczone, zadania ANR

Abstrakt

Streszczenie: W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki rozdysponowania nieruchomości. Od początku działalności ANR trwale rozdysponowała 3,2 mln ha, w tym 2,6 mln ha poprzez sprzedaż, która jest dominującą formą w tym zakresie. Przedmiotem rozdysponowania jest również infrastruktura, głównie przejęta wraz z majątkiem państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ppgr). Pozostałe 1,5 mln ha podlega dalszym procesom prywatyzacji głównie w drodze sprzedaży. Dzierżawa gruntów zmniejsza się co roku o ok. 150 tys. ha w wyniku rozwiązywania umów dzierżawy lub wyłączania z nich części gruntów. Analizę zagospodarowania nieruchomości przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki analizy świadczą zarówno o dużym zaangażowaniu ANR w prywatyzację nieruchomości, jak i wielu złożonych procesach, które towarzyszą trwałemu rozdysponowaniu nieruchomości po 22 latach funkcjonowania Agencji.

Bibliografia

Górecki J., 2014: Aktualna sytuacja żywnościowa świata. Wieś i Rolnictwo nr 3 (148).

Góral J., Kulawik J., 2014: Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie; prezentacja na Konferencji „Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE” OSSA Congress k. Rawy Mazowieckiej.

Kulawik J., 2012: WPR w kontekście globalnym. Nakarmić głodnych. Rolnik Dzierżawca nr 1 (178), s. 49.

Podgórski B., Świętochowski L., 2014: Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wieś i Rolnictwo nr 2 (163).

Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B., 2014: Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, ANR i MRiRW (grudzień 2014).

Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (1994–2014).

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.).

Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 z poźn. zm.).

Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1382).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

126

Strony

157-172

Jak cytować

Podgórski, B. i Świętochowski, L. (2015) „Gospodarowanie przez ANR Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (168), s. 157–172. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/589 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA