Kierunki gospodarowania zasobem własności rolnej skarbu państwa i realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Autor

  • Waldemar Humięcki Waldemar Humięcki, Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska, whumiecki@anr.gov.pl
  • Bogdan Podgórski Bogdan Podgórski, Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska, bpodgorski@anr.gov.pl

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032016/09

Słowa kluczowe:

sprzedaż i dzierżawa gruntów, otwarte przetargi publiczne i przetargi ograniczone, zadania ANR

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki rozdysponowania nieruchomości i kształtowania ustroju rolnego. Od początku działalności ANR trwale rozdysponowała 3,3 mln ha gruntów, w tym 2,7 mln ha przez sprzedaż, która była dotychczas dominującą formą rozdysponowania. Przedmiotem rozdysponowania była również infrastruktura, głównie przejęta wraz z majątkiem państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR). Obecnie po nowelizacji przepisów (Ustawa 2016/1) dzierżawa gruntów jest główną formą, gdzie zakłada się funkcjonowanie wieloletnich dzierżaw, dających możliwość użytkowania gruntów bez angażowania środków finansowych. Obecnie tendencje zmniejszania się powierzchni gruntów w dzierżawie zostały zahamowane poprzez wydzierżawienie gruntów dotychczas nierozdysponowanych i ograniczenie sprzedaży nieruchomości powyżej 2 ha. Analizę zagospodarowania nieruchomości przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki analizy świadczą o dużym zaangażowaniu ANR w prywatyzację nieruchomości oraz wielu złożonych procesach, które dotyczą nieruchomości Zasobu WRSP i rynku prywatnego.

Downloads

Pages

187–202

Jak cytować

Humięcki, W. i Podgórski, B. (2016) „Kierunki gospodarowania zasobem własności rolnej skarbu państwa i realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”, Wieś i Rolnictwo, (3 (172), s. 187–202. doi: 10.7366/wir032016/09.

Numer

Dział

ARTYKUŁ INFORMACYJNY