Zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE

Autor

  • Tomasz Nawrocki Autor jest Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Bogdan Podgórski Autor jest kierownikiem Sekcji Analiz i Prognoz ZGZ BP Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi, sprzedaż gruntów, dzierżawa gruntów, przetargi publiczne, funkcje i zadania ANR, komasacja gruntów

Abstrakt

W artykule przedstawiono dotychczasowe działania w zakresie zarządzania państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i w wybranych krajach UE (Litwa, Niemcy, Francja, Holandia). Analiza wskazuje na podobieństwa działania instytucji zarządzających gruntami w wymienionych krajach i procesy, jakie towarzyszą tym działaniom. Poprzez zarządzanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa autorzy rozumieją działania, które mają na celu nadzór nad obrotem i zagospodarowaniem tych nieruchomości. Potrzeba zarządzania gruntami w harmonii z rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska naturalnego oraz podtrzymywaniem dochodów zatrudnionych w rolnictwie jest jednym z ważnych wyzwań stojących przed europejskim rolnictwem. W nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które odrzuciły model kolektywnego lub państwowego rolnictwa, pojawiły się również nowe problemy w zarządzaniu gospodarstw rolnych, jak na przykład kwestia rozdrobnienia struktury własności. W Polsce zadania z zakresu zarządzania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzono Agencji Nieruchomości Rolnych.

Bibliografia

Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (1994–2010)

Sprawozdanie z seminarium „Funkcjonowanie instytucji zarządzających państwowymi gruntami rolnymi w krajach Unii Europejskiej”. Warszawa, wrzesień 2011 (materiały niepublikowane).

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2003 r. nr 64, poz. 592, z póź. zm.

Liczba pobrań artykułu

23

Strony

212-224

Jak cytować

Nawrocki, T. i Podgórski, B. (2011) „Zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 212–224. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/284 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Inne teksty tego samego autora