Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Autor

  • Tomasz Nawrocki Autor jest prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

Agencja Nieruchomości Rolnych, dzierżawa gruntów, ceny gruntów, prywatyzacja, popyt na grunty

Abstrakt

W artykule zaprezentowano dotychczasowe doświadczenia Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Realizację misji Agencji przyspieszyłoby uchwalenie dalszych przepisów prawnych liberalizujących obrót gruntami rolnymi Skarbu Państwa. Dotychczasowa działalność Agencji ulegała na przestrzeni ostatnich 17 lat permanentnym dostosowaniom do aktualnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce kraju. Obecnie nowym wyzwaniem dla Agencji jest potrzeba zasilania budżetu państwa i tworzenia funduszy celowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją niektórych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

20

Strony

268-276

Jak cytować

Nawrocki, T. (2009) „Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 268–276. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/174 (Udostępniono: 28 listopad 2023).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA