Gospodarowanie nieruchomościami zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w działalności ANR

Autor

  • Tomasz Nawrocki Autor jest prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

agencja, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości zasobu, wsparcie socjalne, infrastruktura techniczna, gospodarstwo rodzinne, spółki Skarbu Państwa

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano działalność Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie zagospodarowania i prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i dzierżawy mienia. Misja Agencji obejmuje równie ż realizację programów wsparcia infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, oświadczenie pomocy socjalnej dla środowisk byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin oraz pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla krajowego rolnictwa. Z mocy ustawy Agencja prowadzi ponadto monitoring obrotu gruntami rolnymi na prywatnym rynku ziemi oraz wspiera rozwój gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez rolników indywidualnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

167-178

Jak cytować

Nawrocki, T. (2010) „Gospodarowanie nieruchomościami zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w działalności ANR”, Wieś i Rolnictwo, (3 (148), s. 167–178. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/222 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).

Numer

Dział

KRONIKA