Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce

Autor

  • Włodzimierz Dzun Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
  • Wojciech Józwiak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

struktura gospodarstw według wielkości ekonomicznej, struktura obszarowa gospodarstw rolnych, wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, bariery poprawy struktury gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntów rolnych

Abstrakt

W rolnictwie polskim postęp w poprawie struktury gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej jest nieadekwatny w stosunku do wyzwań w zakresie nasilającej się konkurencji na wspólnym rynku rolnym UE i na rynku światowym. W warunkach globalizacji i integracji tylko gospodarstwa nowoczesne, silne ekonomicznie mogą znaleźć swoje trwałe miejsce w podziale pracy, jaki kształtuje się w UE 27. W warunkach polskich podstawowym czynnikiem poprawy struktury gospodarstw według wielkości ekonomicznej jest zdecydowana poprawa struktury obszarowej gospodarstw, w tym przede wszystkim wzrost udziału gospodarstw o powierzchni 30 ha i więcej użytków rolnych. Jednak postęp w tym zakresie, szczególnie w ostatnich latach, jest bardzo wolny. Barierą jest tu brak podaży ziemi rolnej z gospodarstw rolnych likwidujących lub ograniczających produkcję rolną. Ważnym czynnikiem poprawy struktury agrarnej naszego rolnictwa powinno być upowszechnianie i umacnianie instytucji dzierżawy gruntów rolnych. Polityka rolna powinna zatem sprzyjać gospodarstwom opartym na dzierżawie i umacniać u dzierżawców poczucie trwałości gospodarowania.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

111

Strony

73-92

Jak cytować

Dzun, W. i Józwiak, W. (2009) „Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 73–92. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/134 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>