Kształtowanie się nowej struktury własnościowej i prawno-organizacyjnej producentów rolnych w Rosji

Autor

  • Włodzimierz Dzun Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

reforma rolna, dekolektywizacja rolnictwa, restrukturyzacja kołchozów i sowchozów, struktura prawno-organizacyjna producentów rolnych, przedsiębiorstwa rolne, gospodarstwa chłopskie (farmerskie), gospodarstwa przydomowe, struktura użytkowania ziemi rolniczej, struktura zasobów pracy, struktura produkcji rolnej

Abstrakt

Demokratyczno-rynkowe przemiany, jakie rozpoczęły się w Rosji na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zapoczątkowały także żywiołowy proces kształtowania się nowej struktury organizacyjno-prawnej producentów rolnych. Podstawą tego procesu była reforma rolna (dekolektywizacja rolnictwa), zakładająca nadzielenie ziemią rolną pracowników poprzez tzw. udziały (około 12 mln osób) oraz restrukturyzację kołchozów i sowchozów. Podstawowe tendencje w tym procesie to: po pierwsze formowanie się, głównie na bazie byłych kołchozów i sowchozów nowej struktury organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw rolnych opartej na własności prywatnej, po drugie powstanie i rozwój nowej grupy producentów rolnych, jakimi są gospodarstwa chłopskie (farmerskie), i po trzecie umocnienie się, mającej długą tradycję w rolnictwie rosyjskim, ogromnej grupy gospodarstw przydomowych. Proces ten ma swoje odzwierciedlenie w zmianach struktury zasobów ziemi i zasobów pracy, a w konsekwencji – struktury produkcji rolnej według kształtujących się form gospodarowania. Podstawowa tendencja w tym procesie to zwiększenie liczby gospodarstw chłopskich (farmerskich) i przydomowych, a zmniejszenie liczby przedsiębiorstw rolnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

20

Strony

67-82

Jak cytować

Dzun, W. (2009) „Kształtowanie się nowej struktury własnościowej i prawno-organizacyjnej producentów rolnych w Rosji”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 67–82. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/160 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA