Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”

Autor

  • Maria Halamska Autorka jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, obszary wiejskie, struktura społeczna, zróżnicowanie społeczno-zawodowe

Abstrakt

Na podstawie bazy danych badania European Social Survey z 2010 roku autorka przedstawia zróżnicowanie społeczne ludności wiejskiej 21 krajów Unii Europejskiej.Wszkicu stara się odpowiedzieć na następujące pytania: na ile specyficzne w stosunku do całego kraju są wiejskie populacje, tzn. czy odmienna jest ich struktura demograficzna, źródła utrzymania, wykształcenie i struktura społeczno-zawodowa; jak duże są te odmienności, czy można wyróżnić pewne typy społecznej struktury wsi w Europie. Są one ukazane na tle stopnia ruralizacji, poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz zróżnicowania dochodów w badanych krajach. Autorka konkluduje, że „wiejska Europa” jest bardziej zróżnicowana niż całe europejskie społeczeństwa, ludność wiejska jest nieco starsza i słabiej wykształcona. Dominującą grupą społeczną na europejskiej wsi są robotnicy, natomiast rolnicy prawie wszędzie grupą najmniej liczną.

Bibliografia

Chauvel L., 1999: Existe-t-il un modele européenne structure sociale?, Revue de l’OFCE, nr 71/octobre, s. 283–298.

Domański H. i in., 2012: Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Domański H., 2009: Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Domański H., 2002: Polska klasa średnia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław.

Domański H., Przybysz D., 2012: Wybór znajomego a stratyfikacja społeczna w Polsce w latach 1988–2008. Kultura i Społeczeństwo nr 1 (56).

Dzun W., 2011: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim. [w:] Rozwój obszarów wiejskich.

Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, I. Nurzyńska, M. Drygas (red.). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Halamska M., 2016: Zmiany struktury społecznej wiejskiej Polski. Studia Socjologiczne nr 1, w druku.

Halamska M., 2013: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Mendras H., 1997: La Seconde Révolution française 1965–1984. Gallimard, Paris.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

86

Strony

47-64

Jak cytować

Halamska, M. (2015) „Zróżnicowanie społeczne «wiejskiej Europy»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (169), s. 47–64. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/594 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>