Współczesne rolnictwo rodzinne: polimorficzna rzeczywistość i mity

Autor

  • Maria Halamska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

rolnictwo rodzinne na świecie, funkcje ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, gospodarstwa rodzinne w Polsce

Abstrakt

Autorka analizuje aktualny stan rolnictwa rodzinnego na świecie. Wobec wielorakiego zróżnicowania gospodarstw rodzinnych wskazuje na trudności w definicji zjawiska, którego istota tkwi w powiązaniu - głównie przez pracę - rodziny z gospodarstwem rolnym. Opierając się na literaturze i statystykach FAO, kreśli współczesny, zróżnicowany obraz gospodarstw rodzinnych w dzisiejszym świecie oraz ich funkcje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Na tym ogólnym tle krótko charakteryzuje gospodarstwa rodzinne w Polsce, wskazując na braki analizy, przede wszystkim ich funkcji ukrytych oraz dysfunkcji.

Pobrania

Pages

25-46

Jak cytować

Halamska, M. (2014) „Współczesne rolnictwo rodzinne: polimorficzna rzeczywistość i mity”, Wieś i Rolnictwo, (2 (163), s. 25–46. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/495 (Udostępniono: 14 kwiecień 2021).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>