Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

gospodarka społeczna, przedsiębiorstwa społeczne, inicjatywa EQUAL

Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska powstawania przedsiębiorstw społecznych w Polsce w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Przedstawiono przykłady projektów tej inicjatywy realizowanych na obszarach wiejskich. Podjęto także próbę krytycznej analizy projektów EQUAL pod kątem zapewnienia trwałego rozwoju lokalnego.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

57-71

Jak cytować

Błąd, M. (2008) „Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 57–71. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/72 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ