Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

gospodarka społeczna, przedsiębiorstwa społeczne, inicjatywa EQUAL

Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska powstawania przedsiębiorstw społecznych w Polsce w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Przedstawiono przykłady projektów tej inicjatywy realizowanych na obszarach wiejskich. Podjęto także próbę krytycznej analizy projektów EQUAL pod kątem zapewnienia trwałego rozwoju lokalnego.

Pobrania

Pages

57-71

Jak cytować

Błąd, M. (2008) „Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 57–71. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/72 (Udostępniono: 3 październik 2022).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ