Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/04

Słowa kluczowe:

gospodarka społeczna, przedsiębiorstwa społeczne, inicjatywa EQUAL

Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska powstawania przedsiębiorstw społecznych w Polsce w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Przedstawiono przykłady projektów tej inicjatywy realizowanych na obszarach wiejskich. Podjęto także próbę krytycznej analizy projektów EQUAL pod kątem zapewnienia trwałego rozwoju lokalnego.

Bibliografia

Birkhölzer K., 2006: Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał. W: Z teorii i praktyki gospodarki społecznej. Tom 1. Red. E. Leœ, M. Ołdak. Collegium Civitas, Warszawa.

EQUAL. Projekty i ich realizacja, 2007. Materiały dla ewaluatorów. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa.

EQUAL. Katalog rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 2007. Materiały dla ewaluatorów. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa. Materiały dla ewaluatorów.

Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania, 2005. Red. R. Serafin, B. Kazior, A. Jastrzębska. Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, Kraków.

Hausner J., 2008: Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju. W: Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Izdebski H., 2008: Elementy teorii państwa. W: Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. Karta Oceny Projektu IW EQUAL, 2007. Materiały dla ewaluatorów.

Kaźmierczak T., 2007: Zrozumieć ekonomię społeczną. W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Kazimierczak T., Sobiesiak P., 2007: Lisków: model rozwoju lokalnego? W: Zmiana społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko. Red. T. Kazimierczak. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Kotowska O., 2008: Czy można oswoić lisa? W: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Red. H. Podedworna, P. Ruszkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Leś E., 2008: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk. W: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Rok B., 2008: Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka. W: Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Rymsza M., 2007: Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej. W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, 2008. Red. H. Podedworna, P. Ruszkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Tennyson R., 2003: Poradnik partnerstwa. Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, Kraków.

Wilkin J., 2007: Dlaczego warto wspierać gospodarkę społecznie zakorzenioną? Materiały przygotowane na zlecenie ISP, Warszawa.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006, Dz. U. 2006 nr 94, poz. 651.

www.spoldzielnie.org

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/guidelines_en.html

www.equal.org.pl

www.equal.gov.pl

www.garncarskawioska.pl

www.equal.szlakbursztynowy.pl

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/about/index_en.cfm

www.cyber-reka.tk

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

71

Strony

57-71

Jak cytować

Błąd, M. (2008) „Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (139), s. 57–71. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/04.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>