Refleksje na kanwie raportu Polska wieś 2014

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

Abstrakt

Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Iwona Nurzyńska i Walenty Poczta (red. naukowa). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 255, ISBN: 978-83-7383-708-9

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

203-208

Jak cytować

Błąd, M. (2014) „Refleksje na kanwie raportu Polska wieś 2014”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (164), s. 203–208. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/519 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>