Gospodarowanie ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000−2018

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042019/06

Słowa kluczowe:

ziemia rolnicza, obrót ziemią rolniczą, Polska, lata 2000−2018

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany w gospodarowaniu ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000−2018, w ujęciu statystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem lat 2016−2018), głównie w zakresie rynkowego i pozarynkowego obrotu ziemią prywatną; nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców i gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Cezura 2016 roku została przyjęta jako rok wprowadzenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, która − jak założono w tezie badawczej − wpłynęła na ograniczenie intensywności obrotu ziemią. Wyniki analizy pozwalają zweryfikować tę tezę, gdyż w badanych latach spadła liczba transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości rolnych; został wyhamowany wzrost cen ziemi rolniczej na rynku prywatnym; spadła intensywność nabywania ziemi przez cudzoziemców; radykalnie spadła intensywność sprzedaży ziemi z Zasobu; wyraźnie zmniejszył się udział transakcji rynkowych na rzecz transakcji pozarynkowych oraz spadły ceny ziemi uzyskiwane przez ANR/KOWR za grunty rolne i nie nastąpił oczekiwany wzrost instytucji dzierżawy.

Pobrania

Pages

109–140

Jak cytować

Błąd, M. (2019) „Gospodarowanie ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000−2018”, Wieś i Rolnictwo, (4 (185), s. 109–140. doi: 10.53098/wir042019/06.

Numer

Dział

Sto lat rozwoju polskiej wsi