Rolnictwo jako „przechowalnia” nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/09

Słowa kluczowe:

funkcja rolnictwa jako przechowalni siły roboczej, nadwyżki siły roboczej

Abstrakt

Artykuł dotyczy funkcji rolnictwa jako „przechowalni” siły roboczej, w okresach trudnych dla wsi i jej mieszkańców. Jeden z takich okresów stanowiły lata transformacji gospodarczo- społecznej w Polsce, rozpoczęte w 1989 roku. One też stały się przedmiotem analizy opartej na dostępnych danych statystycznych.

Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem. Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 1996, 1997. GUS, Warszawa.

Bukraba-Rylska I., 2008: Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Frenkel I., 1997: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988–1995. IRWiR PAN, Warszawa.

Frenkel I., 1998: Zatrudnienie bezrobocie w rolnictwie indywidualnym w świetle Powszechnego Spisu Rolnego 1996. „Wieś i Rolnictwo” 3.

Frenkel I., 2001: Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym. W: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Frenkel I., 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa.

Frenkel I., 2005: Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002. W: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Grabski W., 2004: Historia wsi w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jacukowicz Z., 2007: Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Kowalska I., 1957: Przeludnienie agrarne. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 19.

Landau L., Pański J., Strzelecki E., 1939: Bezrobocie wśród chłopów. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa.

Polski talk show: Dialog społeczny a integracja europejska, 2001. Red. J. Hausner, M. Marody. EU – monitoring V. Fundacja im. Friedricha Eberta, Kraków.

Poniatowski J., 1935: Przeludnienie wsi i rolnictwa. Towarzystwo Oświaty Rolniczej, Warszawa. Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności, 1990. GUS, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

144-156

Jak cytować

Błąd, M. (2009) „Rolnictwo jako «przechowalnia» nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 144–156. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/09.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ