Rolnictwo jako „przechowalnia” nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

funkcja rolnictwa jako przechowalni siły roboczej, nadwyżki siły roboczej

Abstrakt

Artykuł dotyczy funkcji rolnictwa jako „przechowalni” siły roboczej, w okresach trudnych dla wsi i jej mieszkańców. Jeden z takich okresów stanowiły lata transformacji gospodarczo- społecznej w Polsce, rozpoczęte w 1989 roku. One też stały się przedmiotem analizy opartej na dostępnych danych statystycznych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

144-156

Jak cytować

Błąd, M. (2009) „Rolnictwo jako «przechowalnia» nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 144–156. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/165 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ