Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

wielofunkcyjność rolnictwa i gospodarstw rolniczych, dywersyfikacja działalności rolniczej, pluriactivity

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wielofunkcyjności gospodarstw rolniczych. Umiejętne łączenie funkcji produkcyjnej z funkcjami społecznymi, kulturowymi i środowiskowy-mi prowadzi do rozwoju gospodarstwa, wyrażającego się nie tylko w kategoriach dochodowych i prywatnych, lecz również w kategoriach dóbr publicznych. Rozwój wielofunkcyjności gospodarstw opiera się na wykorzystaniu zasobów związanych ze środowiskiem rolniczym i wiejskim (łącznie z kapitałem ludzkim i społecznym) i wyraża się poprzez podejmowanie nowego rodzaju działalności rolniczych, jak również pozarolniczych, choć opartych na funkcjonowaniu gospodarstwa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

51

Strony

104-123

Jak cytować

Błąd, M. (2008) „Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 104–123. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/61 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ