Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/06

Słowa kluczowe:

wielofunkcyjność rolnictwa i gospodarstw rolniczych, dywersyfikacja działalności rolniczej, pluriactivity

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wielofunkcyjności gospodarstw rolniczych. Umiejętne łączenie funkcji produkcyjnej z funkcjami społecznymi, kulturowymi i środowiskowy-mi prowadzi do rozwoju gospodarstwa, wyrażającego się nie tylko w kategoriach dochodowych i prywatnych, lecz również w kategoriach dóbr publicznych. Rozwój wielofunkcyjności gospodarstw opiera się na wykorzystaniu zasobów związanych ze środowiskiem rolniczym i wiejskim (łącznie z kapitałem ludzkim i społecznym) i wyraża się poprzez podejmowanie nowego rodzaju działalności rolniczych, jak również pozarolniczych, choć opartych na funkcjonowaniu gospodarstwa.

Bibliografia

Alsos G.A., Carter S., 2006: Multiple business ownership in the Norwegian farm sector: Resource transfer and performance consequences, Journal of Rural Studies 22, 3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.09.003

Belletti G., Brunori G., Marescotti A., Rossi A., 2002: Individual and collective levels in multifunctional agriculture (www.gissyal.agropolis.fr/Syal2002/FR/Atelier%205/BELLETTI% 20MARESCOTTI.pdf).

Bessant K.C., 2006: A farm household Conception of Pluriactivity in Canadian Agricultuire: Motivation, Deiversification and Livelihood. Canadian Review of Sociology and Antropology 43, 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2006.tb00854.x

Conclusions of Second European Conference on Rural Development in Salzburg (http://ec.europa.eu/agriculture/events/salzburg/proceedings_en.pdf).

Diversification of Rural Economies and Sustainable Rural Development in the Enlarged Europe, 2005: Thematic Guide Three, Euracademy Association, Athens.

Durand G., van Huylenbroeck G., 2003: Multifunctionality and rural development. In: Multifunctional Agriculture. A new paradigm for European Agriculture and Rural Development. Eds. G. van Huylenbvroeck, G. Durand. Ashgate Publishing, Hampshire.

Dwyer J., Guyomard H. 2006: International trade, agricultural policy reform and the multifunctionality of EU agriculture. In: Trade Agreements, Multifunctionality and EU Agriculture. Eds. E. Kaditi, J. Swinnen. Centre for European Policy Studies, Brussels.

Farm Diversification Activities: benchmarking study 2002, 2003. Final report to DEFRA, Centre for Rural Research, University of Exeter and Rural and Turism research Group, University of Plymouth.

Kinsella J., Wilson S., de Jong F., Renting H., 2000: Pluriactivity as a Livelihood Staregy in Irish farm Households and Its Role in Rural Development. Sociologia Ruralis 40, 4. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9523.00162

Knickel K., van der Ploeg J.D., Renting H., 2003: Multifunktionalitat der landwirtschaft und des Landlischen Raumes: Welche Funktionen sind eigentlich gemeint und wie sind deren Einkommens – und Beschaftigungspotenziale einzuschatzen? GEWISOLA – Tangung 2003 an der Universitat Hohenheim, Stuttgart.

Our Common Future, 1987. Report of the World Commission on Environment and Development, World Commission on Environment and Development. Published as Annex to General Assembly document A/42/427, Development and International Co-operation: Environment August 2.

Sofer M., 2005: The future of family farming in Israel: the second generation in the Moshav. The Geographical Journal. 171, 4. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2005.00171.x

Sofer M., Applebaum L., 2006: The rural space in Israel in search of renewed identity: The case of the moshav. Journal of Rural Studies 22, 3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.10.004

van Broekhuizen R., Klep L, Oostindie H., van der Ploeg J.D., 1997: Renewing the countryside. Misset publishers bv, Doetinchem.

van der Ploeg J.D., Roep D., 2003: Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe. In: Agriculture. A new paradigm for European Agriculture and Rural Development. van G. Huylenbroeck, G. Durand. Multifunctional, Ashgate Publishing, Hampshire.

van der Ploeg J.D., Renting H., Brunori G., Knickel K., Mannion J., Marsden T., de Roest T., Sevilla-Guzman E., Ventura F., 2000: Rural development: from practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis 40, 4. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9523.00156

van der Ploeg J.D., Long A., Banks J., 2002: Living countrysides. Rural development process in Europe: the state of the art. Elsevier, Doetinchem.

Wilkin J., 2005: Rolnictwo a społeczeństwo – ewolucja funkcji i relacji. W: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J. 2007: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. Materiały przygotowane na konferencję IRWiR PAN (Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, 21.11.2007 r.). Dodatek specjalny „Nowe Życie Gospodarcze” nr 21, 11.11.2007 r.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

68

Strony

104-123

Jak cytować

Błąd, M. (2008) „Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 104–123. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/06.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ