Wpływ polityki i rynku na relatywną deprywację dochodową czynnika pracy w rolnictwie

Autor

  • Bazyli Czyżewski dr hab. Bazylii Czyżewski, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska, b.czyzewski@ue.poznan.pl
  • Agnieszka Poczta-Wajda dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska, agnieszka.poczta@ue.poznan.pl

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032017/03

Słowa kluczowe:

czynnik pracy w rolnictwie, relatywna luka dochodowa, zmiana realnej produktywności, nożyce cenowe, teoria kieratu technologicznego Cochrane’a

Abstrakt

W większości krajów członkowskich UE przeciętne dochody w sektorze rolnym są ciągle dużo niższe niż przeciętne wynagrodzenia w sektorach nierolniczych, co stoi w sprzeczności z jednym z pierwotnych celów WPR, jakim jest „zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności rolniczej”. Głównym celem tego artykułu jest sprawdzenie, czy członkostwo w UE i korzystanie ze środków WPR pomagają zredukować relatywną lukę dochodową w rolnictwie. Drugim z celów jest zbadanie, które czynniki wpływają na tę lukę i w jaki sposób. W badaniach wykorzystano dane EAA z 27 krajów członkowskich z lat 1995–2015 i oszacowano trzy modele regresji panelowej: dla wszystkich, „starych” i „nowych” krajów członkowskich. Wyniki badań wskazują, że w krajach UE-15 cele socjalne WPR nie są realizowane, ale są osiągane w ramach systemu SAPS w krajach UE-12.

Downloads

Pages

53-70

Jak cytować

Czyżewski, B. i Poczta-Wajda, A. (2017) „Wpływ polityki i rynku na relatywną deprywację dochodową czynnika pracy w rolnictwie”, Wieś i Rolnictwo, (3 (176), s. 53-70. doi: 10.7366/wir032017/03.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora