Measuring domestic agricultural support in developed countries in the light of the WTO regulations (Pomiar wsparcia wewnętrznego w sektorze rolnym w krajach rozwiniętych w świetle regulacji WTO)

Autor

  • Agnieszka Poczta-Wajda

Słowa kluczowe:

liberalizacja polityki rolnej, wsparcie wewnętrzne, Światowa Organizacja Handlu (WTO), zagregowany miernik wsparcia (AMS), wskaźnik wsparcia producentów rolnych (PSE), mierniki wsparcia w sektorze rolnym, skrzynka żółta, skrzynka zielona, skrzynka niebieska, Runda Urugwajska, Runda z Doha

Abstrakt

W artykule omówiono kwestie związane z pomiarem i redukcją poziomu wsparcia wewnętrznego rolnictwa w ramach WTO w krajach rozwiniętych. Skoncentrowano się na analizie procesu implementacji Porozumienia w sprawie rolnictwa w zakresie wsparcia wewnętrznego oraz na wyjaśnieniu jego wpływu na politykę rolną wybranych krajów. Zaprezentowano również wnioski płynące z użycia alternatywnego sposobu pomiaru wsparcia wewnętrznego, tj. zestawu mierników wsparcia (PSE), opracowywanych przez OECD. We wnioskach, biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę, zaproponowano możliwe zmiany w sposobie pomiaru wsparcia wewnętrznego w ramach WTO, które mogłyby zwiększyć efektywność kolejnego porozumienia w sprawie rolnictwa negocjowanego obecnie w trakcie Rundy z Doha.

Bibliografia

Burfisher M., Robinson S., Thierfelder K., 2002: The Global Impacts of Farm Policy Reforms in Organization for Economic Cooperation and Development Countries, “American Journal of Agricultural Economics” 84 (3).

Czyżewski A., Poczta-Wajda A., 2011: Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WT. PWE, Warszawa.

Gawron W., 1998: Wskaźniki oceny wsparcia dla rolnictwa. W: Encyklopedia agrobiznesu. Red. A. Woś. Fundacja Innowacja, Warszawa.

De Gorter H., Ingco M., 2002: The AMS and Domestic Support in the WTO Trade Negotiations on Agriculture. Issues and Suggestions for New Rules. Agriculture and World Development, The World Bank Group.

Goodwin B., Mishra K., 2006: Are “Decoupled” Farm Programs Payments Really Decoupled? An Empirical Evaluation. “American Journal of Agricultural Economics” 88 (1).

Hart C., Beghin J., 2004: Rethinking Agricultural Domestic Support under the World Trade Organization. Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) Publications 04-bp43, Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) at Iowa State University.

Ingco M., 2002: Agricultural Policy Reforms in the New Multilateral Trade Round. “American Journal of Agricultural Economics” 84 (3).

Koo W., Kennedy P., 2006: The Impact of Agricultural Subsidies on Global Welfare. “American Journal of Agricultural Economics” 88 (5).

Legg W., 2004: Agricultural Support Indicators. Measurement, Meaning and Use. Materiały konferencyjne OECD World Forum on Key Indicators, Palermo.

OECD, 1995: The Uruguay Round – A Preliminary Evaluation of the Impacts of the Agreement on Agriculture in the OECD Countries, Paris.

OECD, 2010: OECD’s Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support. Concepts, Calculations, Interpretation and Use, Paris.

Roberts I., Podbury T., Hinchy M., 2001: Reforming Domestic Agricultural Support Policies Through the World Trade Organization. ABARE Research Report 01.2, RIRDC Publication no 01/07, Canberra.

Sckokai R., Anton J., 2005: The Degree of Decoupling of Area Payments for Arable Crops in the European Union. “American Journal of Agricultural Economics” 87 (5).

Silvis H., van der Hamsvoort C., 1996: The AMS in Agricultural Trade Negotiations: A Review, “Food Policy” 21 (6).

Wieliczko B., 2008: Pomiar finansowego wsparcia rolnictwa w krajach OECD. ”Studia i Materiały”, IERiGŻ, 142.

WTO, 1994: Agreement on Agriculture. Geneve.

WTO, 2001: Ministerial Declaration, adopted on 14 November 2001, WT/MIN (01)/DEC/1.

Liczba pobrań artykułu

59

Strony

44-58

Jak cytować

Poczta-Wajda, A. (2013) „Measuring domestic agricultural support in developed countries in the light of the WTO regulations (Pomiar wsparcia wewnętrznego w sektorze rolnym w krajach rozwiniętych w świetle regulacji WTO)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (158), s. 44–58. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/423 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).