Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa

Autor

  • Andrzej Czyżewski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Agnieszka Poczta-Wajda Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Agnieszka Sapa Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

wsparcie budżetowe, sytuacja dochodowa rolnictwa, przemiany strukturalne, reforma WPR

Abstrakt

Objęcie Polski od 1 maja 2004 roku instrumentami wspólnej polityki rolnej (WPR) stworzyło możliwość dodatkowego finansowania sektora rolno-żywnościowego z budżetu Unii Europejskiej, ale również konieczność współfinansowania i prefinansowania projektów unijnych. W efekcie doszło do wzrostu wydatków na rolnictwo również z krajowego budżetu, co łącznie ze środkami z UE przyczyniło się do poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa. Poprawa sytuacji dochodowej w sektorze rolnym nie pociągnęła jednak za sobą pożądanych w polskim rolnictwie przemian strukturalnych. Liczba pracujących w sektorze utrzymuje się na poziomie zbliżonym do okresu przedakcesyjnego, a liczba gospodarstw rolnych uległa jedynie niewielkiemu zmniejszeniu, przy czym ich przeciętna powierzchnia zwiększyła się jedynie o niecałe 5%. Porównanie wyników ekonomicznych i struktury polskiego sektora rolnego wskazuje, że wielkości te kształtują są dużo mniej korzystne niż w większości krajów unijnych. Oznacza to, że kontynuacja mechanizmów WPR ma dla Polski szczególne znaczenie i z perspektywy polskiego sektora rolnego konieczne jest utrzymanie wsparcia w celu kontynuacji przemian w zakresie struktur agrarnych i wytwórczych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

109-122

Jak cytować

Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. i Sapa, A. (2010) „Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (147), s. 109–122. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/201 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>