Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje

Autor

  • Bazyli Czyżewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, członek Zespołu Badawczego Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UEP
  • Jakub Staniszewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Słowa kluczowe:

rolnictwo, renta gruntowa, kapitał

Abstrakt

Opracowanie rozwija tezę Thomasa Picketty’ego, wydzielając z ogólnych zasobów kapitału zasoby ziemi, a następnie dokonując porównania tempa wzrostu rent z ziemi z tempem wzrostu dochodów z pozostałych czynników produkcji. Na podstawie badania długookresowych trendów we Włoszech, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji, w Danii i Polsce zidentyfikowano powszechne dla większości tych państw zjawisko regresu renty gruntowej, które niesie szereg negatywnych konsekwencji, takich jak land-grabbing, niezrównoważenie procesów wytwórczych w rolnictwie czy relatywne pogorszenie sytuacji rolników. Występowanie tych zjawisk, związane z uwarunkowanym działaniami mechanizmu rynkowego, regresem renty gruntowej, wskazuje na potrzebę korekty działania tegoż mechanizmu narzędziami polityki rolnej.

Downloads

Pages

33-46

Jak cytować

Czyżewski, B. i Staniszewski, J. (2015) „Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje”, Wieś i Rolnictwo, (4 (169), s. 33-46. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/593 (Udostępniono: 2grudzień2020).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA