Religijność ludowa – zjawisko i związane z nim kontrowersje

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

religijność ludowa, wiejski typ pobożności, synkretyzm religijny, stereotypy myślenia socjologicznego

Abstrakt

W artykule omawiane jest zjawisko religijności ludowej przy wykorzystaniu najważniejszych opracowań z zakresu etnografii i socjologii wsi, charakteryzujących je w kategoriach sensualizmu, rytualizmu, partykularyzmu i nacjonalizmu wyznaniowego. Jednocześnie ten utrwalony i zdaniem wielu badaczy nieprawdziwy i stereotypowy obraz jest konfrontowany z materiałami źródłowymi niewykorzystywanymi w opisach tego zjawiska. W połączeniu ze współczesną refleksją antropologiczną, również kontestującą założenia tradycyjnego modelu religijności ludowej, wyłania się propozycja pogłębionego i bliższego rzeczywistości, także dzisiejszej, tego fenomenu.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

244

Strony

50-73

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2008) „Religijność ludowa – zjawisko i związane z nim kontrowersje”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 50–73. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/58 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>