Obraz wsi w debacie publicznej po roku '89

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

mowa nienawiści, koniec chłopów, przepływy międzygałęziowe, paradygmat transformacji

Abstrakt

Artykuł omawia główne wątki toczonej w okresie transformacji debaty na temat wsi i rolnictwa w Polsce. Wykorzystuje w tym celu opracowania naukowe a także materiały prasowe. Z podstawowymi twierdzeniami formułowanymi w tej debacie (np. wieś jako balast przemian, jako dłużnik społeczeństwa, rolnictwo chłopskie jako niewydajne itd.) autorka tekstu stara się polemizować, wykazując ich bezzasadność oraz ideologiczne i polityczne uwarunkowania.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

56-72

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2010) „Obraz wsi w debacie publicznej po roku ’89”, Wieś i Rolnictwo, (3 (148), s. 56–72. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/214 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>