Wiejskie chorowanie. Recenzja książki Eweliny Szpak „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska, bukryl@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-9178-9171

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012020/06

Słowa kluczowe:

Recenzja książki

Abstrakt

Recenzja książki E. Szpak, „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej, wyd. 2, Instytut Historii PAN, Warszawa 2018, ss. 357

Bibliografia

Bachmann-Medick D. (2012). Cultural Turns: nowe kierunki w naukach o kulturze (tłum. K. Krzemieniowa). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Domańska E. (2012). Historia egzystencjalna: krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Glaser B., Strauss A. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej (tłum. M. Gorzko). Kraków: Nomos.

Halamska M. (1991). Chłopi polscy na przełomie epok. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Kopczyński M. (2006). Wielka transformacja:badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”.

Łaska-Mierzejewska T., Olszewska E. (2003). Antropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967–2001. Badania dziewcząt. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego.

Mędrzecki W. (2002). Młodzież wiejska na ziemiach Polski Centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji. Warszawa: DiG.

Nowak P. (2016). Puszka z Pandorą: o kulturze, uniwersytetach i etosie pokolenia ‘68. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Słomka J. (1983). Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza (wyd. 3).

Staszyński L. (2010). Wieś na wstecznym biegu. Warszawa: KMS ResCon.

Szpak E. (2005). Między osiedlem i zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów. Warszawa: Trio.

Szpak E. (2013). Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wierzbicki Z. (1963). Żmiąca w pół wieku później. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.

Wolska D. (2012). Odzyskać doświadczenie. Kraków: Universitas.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

198

Strony

121-131

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2020) „Wiejskie chorowanie. Recenzja książki Eweliny Szpak «Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli». Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (186), s. 121–131. doi: 10.53098/wir012020/06.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>