Research on Rural Culture. Paradigm Shifts [Badania nad kulturą wsi. Zmiany paradygmatu]

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, bukryl@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir042016/09

Słowa kluczowe:

wiejska kultura lokalna, model uczestnictwa, model lokalizmu, humanistyka neo-naturalistyczna

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanych rozważań jest rekapitulacja teoretycznych podejść formułowanych w polskiej socjologii kultury na temat kultury wsi w okresie po 1945 r. Pierwszy model, nazywany modelem uczestnictwa, zakładał budowanie jednolitej oferty kulturalnej dla całego społeczeństwa i sprawdzanie stopnia jego upowszechnienia. Drugi model – lokalizmu, stworzony po 1989 r., zakładał oddolne tworzenie życia kulturalnego przez poszczególne środowiska lokalne. W chwili obecnej, na skutek rozwoju zglobalizowanej kultury hiperkapitalizmu, rysuje się potrzeba sformowania kolejnej propozycji teoretycznej. Jak się wydaje, powinna ona odpowiadać na współczesne tendencje spod znaku neo-naturalizmu, jakie zarysowują się w obszarze socjologii kultury, antropologii i całej humanistyki.

Downloads

Pages

163–178

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2016) „Research on Rural Culture. Paradigm Shifts [Badania nad kulturą wsi. Zmiany paradygmatu]”, Wieś i Rolnictwo, (4 (173), s. 163–178. doi: 10.7366/wir042016/09.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>